Brandsikkerhed

Det er bestyrelsens ansvar, at brandsikkerheden er i orden. Hvis bestyrelsen ikke kan dokumen­tere, at brandsikkerheden er i orden, kan det få stor betydning for en forsikringserstatning i til­fælde af brand. Derfor vil der nu jævnligt blive fulgt op på (og dokumenteret), at brandsikker­hed­en er i orden i AB Vibekevang.

HUSK. Det er ikke kun bestyrelsen, men også dig, der skal sikre, at brandsikkerheden er i orden.

Læs evt. opslag i opgangen eller her.