Nyhedsbrev / Juni 2024

Nyhedsbrev fra bestyrelsen.

Bestyrelsen for 2024 er nu godt i gang med arbejdet i andelen, og så I alle er orienterede om, hvad vi går og arbejder på, så er her et lille overblik J

Vi er godt i gang med den store vedligeholdelsesplan, og den vil I løbende høre om. 

Opgaven der arbejdes med lige nu, og som har høj prioritet er ingeniør-undersøgelser af sætningsskader og fundamenter. Når ingeniøren har foretaget sine undersøgelser vil der blive udarbejdet plan for opretning af sætningsskader. Her er Vibekegade 24 højeste prioritet, da de har de største udfordringer.

Lige nu kan vi desuden krydse følgende af på den: tagrender er renset, utætheder i tage og inddækning omkring kviste er udskiftet og repareret i Lersø Parkalle 47, Vibekegade 21 og 23, røgalarmer er gennemgået og sikret at være op i alle opgange, samt branddørs-skilte opsat på branddøre i kældre.

På vedligeholdelsesplanens to-do liste venter følgende små-opgaver også i år: branddøre udbedres for fejl, så de lukker som de skal, brandregler indskærpes, lyskasser og afløbsbrønde renses, små-reparationer omkring yderdøre og sål-bænke ordnes af murer, samt årligt eftersyn af foreningens elinstallationer og varmeanlæg i efteråret.

Vi er også godt i gang med at forbedre vores brandsikkerhed, og dette vil I få mere info om i et kommende opslag om vores brandregler. Vi tager det lidt i etaper, da der er en del vi skal rundt om – vores mål er mere sikre opgange både når det gælder brand, men også når det gælder fremkommelighed.

Vi har også haft årets første møder med viceværterne, og her har vi påpeget problemerne vi har oplevet med tagrender, der ikke har været renset godt nok samt trappevasken, som heller ikke lever op til vores forventninger.

Viceværterne har derfor været rundt igen og tjekke tagrender, og der er pt. sat en grundigere rengøring i gang i opgangene som en form for forårsrengøring, som giver et bedre niveau, som vi vil arbejde på (sammen med rengøringen) om at bibeholde.

I forbindelse med dette, så er I som andelshavere altid velkomne til at melde ind på viceværts-mailen, hvis I oplever, at der er fejl eller mangler i forbindelse med viceværternes arbejde – både mht. rengøring i opgangene og mht. fejning af fortove, problemer med røgalarmer mm. Desuden er ros også altid velkommen! Oplever i forbedringer – f.eks. i forhold til rengøring – så meld gerne ind J

Som I nok har set, så bliver der gravet ned til fibernet. Datoer for dette samt, hvad det giver dig af muligheder har I kunnet se på opslag omkring fibernet. De skulle være ved at være i mål med denne opgave.

Der har været nogle samarbejds-udfordringer i nogle opgange. Bestyrelsen ønsker at opgangene har en god dialog, og at alle udviser samarbejde omkring fællesarealerne og det at bo i en opgang. Vi opfordrer jer alle til at holde et opgangsmøde i opgangene af og til, så I får set hinanden i øjnene og fundet løsninger på evt. udfordringer. Uden kommunikation opstår der meget ofte misforståelser, og man går fejl af hinanden.

Kan man ikke løse tingene i en opgang, er man selvfølgelig velkomne til at kontakte os. Alle skal føle sig hjemme og tilpas i sin opgang. 

Vi er også ved at udarbejde et lille spørgeskema, som vi håber I alle vil hjælpe med at udfylde. Vi hører nogle gange i krogene, at der snakkes om ønsker eller kritik, og det er disse ting vi gerne vil have ud i lyset, så vi ved, hvad I ønsker, og hvor I mangler noget. Vi vil i virkeligheden gerne i dialog med jer, og høre hvordan I oplever andelsforeningen, og det håber vi dette spørgeskema vil gøre os klogere på. Der vil komme et opslag med link til spørgeskema, når det ligger klar, og vi er ved at undersøge, om vi også kan maile det direkte til jer.

Husk at det betyder noget at deltage, og give din mening og tanker tilkende. Vi er ikke tankelæsere, og vi er oprigtigt interesseret I at høre jeres feed back.

Husk at foråret og sommeren er et godt tidspunkt at få ryddet op! Ønsker I i den forbindelse afhentning af storskrald eller haveaffald, så gå ind på NEMAFFALDSSERVICE.KK.DK og bestil afhentning der. Der står også de nye regler gældende storskrald – det er nemlig ikke tilladt som tidligere bare at stille hvad som helst ud.

Foråret og sommeren er også et godt tidspunkt at få malet og forskønnet, så grib også muligheden for dette – og skriv til os, hvis I søger midler til maling mm. Det er også en del af at være andelshaver, at man selv vedligeholder fællesarealerne så godt man kan J

Vi ønsker, at for at få informationer hurtigt ud, så vil vores hjemmeside – AB-VIBEKEVANG.DK -indeholde mere og mere info. Så husk at bruge den! J Og kom gerne med input, hvis I mangler noget på siden eller har ideer til noget.

Vi ønsker jer alle en dejlig sommer J

De bedste hilsener

Bestyrelsen

Udlejning af værelse

I kontorlejligheden, Vibekegade 28, 2.tv., udlejes nu det store værelse på ca. 36 kvadratmeter, med køkken og toilet/bad. Lejligheden udlejes for en et års periode, med start 15-07-2024.

Huslejen vil være 3.090,21 kr. om måneden, derudover kommer der aconto varme 329,04 kr., antennebidrag 236,73 kr. El afregnes efter forbrug. 

I alt 3.655,98 kr. pr. måned. plus. el-forbrug.

Se opslag i opgangene om, hvordan du ansøger om leje af lejligheden.

Bestyrelsen.

Fiber installering

Installeringen af fiber til lejlighederne starter nu.

TDC fiber har valgt CR Electric Fiber & Kabel AB til at stå for installeringen i opgangene. De trækker fiber fra kælderen via kabelbakker op i opgangen. De skal ikke ind i de enkelte lejligheder med fiberen. Denne del af installeringen sker først, hvis den enkelte lejlighed ønsker at abonnere på fiberløsningen.

Fra firmaet har vi modtaget følgende tidsplan for installeringen:

Har du spørgsmål el.lign. kontakt bestyrelsen kontakt@ab-vibekevang.dk

Opdatering vedr. generalforsamling

Der er en ny (endelig) dagsorden for den ordinære generalforsamling d. 17.4.2024. Dagsorden indeholder indkommende forslag med begrundelser for forslagene (vedhæftet som bilag).

Budgetforslag for 2024 er ligeledes opdateret. Budgettet er korrigeret for eventuel huslejestigning pr. 1.6.2024.

Dagsorden kan ses her.

Budget kan ses her.

Hilsen Bestyrelsen

A/B Vibekevang – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024.

I henhold til foreningens vedtægter §§ 22 og 23 indkaldes medlemmerne i Andelsboligforeningen Vibekevang til ordinær generalforsamling

Onsdag den 17. april 2024 kl. 18:00

Den afholdes: Haraldsgade 69, 2100 København Ø (lige over Netto).

Dagsorden, regnskab, budget og forslag kan ses ved klik på ordet eller ved at gå til undermenuer i menuen “Dokumenter”.

Hilsen bestyrelsen

Nyhedsbrev / februar 2024

En hilsen fra bestyrelsen

Fejekosten”, vores vicevært, har nu været i gang i en periode. Der har været en del opgaver, der skulle tilses. Vi arbejder på at optimere indsatsen til alles tilfredsstillelse. Til foråret laves der en hovedrengøring, så vi får nogle opgange, der fremstår så pæne som muligt. Der er stillet spande med salt i hver opgang og vi opfordrer alle til at være med til at sikre at der ikke sker uheld grundet glatføre.

Der er sat branddørskilte op alle relevante steder. Eftersyn af brandalarmer er en opgave ”Fejekosten” skal løse og udskiftning af batterier laves af dem. Henvend dig gerne til dem, hvis du kan se, at brandalarmen skal tilses. Efter den store brand i Vanløse, har vi sat ekstra fokus på brandsikkerhed. Dette betyder, at det er endnu en årsag til at opgangene holdes ryddelige og fremkommelige, og uden at der står private ting i opgangene.

Af opgaver vi har behandlet at der på Lersø Parkallé har været et gasudslip, der blev stoppet. På Vibekegade har der været sat stillads op for at reparere vandskade med vand trængt ind ovenfra. Ved flere opgange er der indtrængning af vand i kældrene, – dette er et generelt problem mange steder i København og i hele landet i øvrigt. Vi har rakt ud til flere kontakter, bl.a. Københavns Kommune og Hofor, for at finde ud af, hvordan vandproblematikken løses. 

Den 26/2-2024 kl. 15-18 har ”Områdefornyelsen” og deltagere/tovholdere fra Vibekevang en gennemgang af affaldsproblematikken i området med en vandring rundt i kvarteret. Alle opfordres til at deltage for at få den bedst mulige løsning på affaldsproblemet, der har generet så mange i Vibekevang. Se gerne opslag i Facebook gruppen for Vibekevang.

Vores hjemmeside er bliver opdateret med løbende tilføjelser, som efterhånden giver et godt indtryk af hvem vi er, og hvilke forudsætninger vi lever under som andelshavere. Hold dig orienteret på ab-vibekevang.dk

En del af bestyrelsens tid bliver også brugt på vedligeholdelsesplanen. Vi skal fremtidssikre vores huse og vi kommer alle til at skulle forholde os til, hvordan vi opnår dette så optimalt som muligt. På hjemmesiden kan du finde vedligeholdelsesplanen under ”Dokumenter”.

Til vores generalforsamling, som bliver i slutningen af april, håber vi på, at så mange som muligt vil engagere sig i det arbejde, der ligger i at sikre at vores andelsforening vedbliver med at være et godt og givende sted at høre til.

Udlejning af værelse

I kontorlejligheden, Vibekegade 28, 2.tv., udlejes nu det store værelse på ca. 36 kvadratmeter, med køkken og toilet/bad. Lejligheden udlejes for en et års periode, med start 01-01-2024.

Huslejen vil være 3.000,00 kr. om måneden, derudover kommer der aconto varme 353,00 kr., antennebidrag 192,64 kr. El afregnes efter forbrug. 

I alt 3.545,64 kr. pr. måned. plus. el-forbrug.

Se opslag i opgangene.

Bestyrelsen.

TDC NET – Fiber tilslutning

Det har i mange år været talt om en fiberløsning for Vibekevang. Hver gang er forslag strandet grundet dyre omkostninger og er derfor ikke blevet til noget.

Bestyrelsen har nu fået henvendelse fra TDC Net om indføring af fiber i opgangene i Vibekevang. Dette tilbyder TDC Net at gøre gratis for foreningen. En egentlig omkostning sker først, når den enkelte beboer ønsker at tegne et abonnement hos en frit valgt leverandør af internet.

Rent praktisk vil der ske det, at TDC Net i løbet af vinteren vil trække et fiberkabel fra gaden og ind i opgangene. Der vil (i kælderen) blive placeret et kabelskab, hvorfra der trækkes ledninger op til de enkelte lejligheder. Helt i stil med det vi allerede har med Yousee (tv/internet).

Dette tilbud har bestyrelsen takket ja til.

Du vil løbende få mere information her på siden.

Hilsen Bestyrelsen

ADVARSEL: Vores hjemmeside kan bruge cookies. Vi prøver efter bedste evne at efterleve de danske GDPR-regler og har optimeret siderne, så al unødvendig registrering skulle være fjernet.