Fiber installering

Installeringen af fiber til lejlighederne starter nu.

TDC fiber har valgt CR Electric Fiber & Kabel AB til at stå for installeringen i opgangene. De trækker fiber fra kælderen via kabelbakker op i opgangen. De skal ikke ind i de enkelte lejligheder med fiberen. Denne del af installeringen sker først, hvis den enkelte lejlighed ønsker at abonnere på fiberløsningen.

Fra firmaet har vi modtaget følgende tidsplan for installeringen:

Har du spørgsmål el.lign. kontakt bestyrelsen kontakt@ab-vibekevang.dk

Opdatering vedr. generalforsamling

Der er en ny (endelig) dagsorden for den ordinære generalforsamling d. 17.4.2024. Dagsorden indeholder indkommende forslag med begrundelser for forslagene (vedhæftet som bilag).

Budgetforslag for 2024 er ligeledes opdateret. Budgettet er korrigeret for eventuel huslejestigning pr. 1.6.2024.

Dagsorden kan ses her.

Budget kan ses her.

Hilsen Bestyrelsen

A/B Vibekevang – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024.

I henhold til foreningens vedtægter §§ 22 og 23 indkaldes medlemmerne i Andelsboligforeningen Vibekevang til ordinær generalforsamling

Onsdag den 17. april 2024 kl. 18:00

Den afholdes: Haraldsgade 69, 2100 København Ø (lige over Netto).

Dagsorden, regnskab, budget og forslag kan ses ved klik på ordet eller ved at gå til undermenuer i menuen “Dokumenter”.

Hilsen bestyrelsen

Nyhedsbrev / februar 2024

En hilsen fra bestyrelsen

Fejekosten”, vores vicevært, har nu været i gang i en periode. Der har været en del opgaver, der skulle tilses. Vi arbejder på at optimere indsatsen til alles tilfredsstillelse. Til foråret laves der en hovedrengøring, så vi får nogle opgange, der fremstår så pæne som muligt. Der er stillet spande med salt i hver opgang og vi opfordrer alle til at være med til at sikre at der ikke sker uheld grundet glatføre.

Der er sat branddørskilte op alle relevante steder. Eftersyn af brandalarmer er en opgave ”Fejekosten” skal løse og udskiftning af batterier laves af dem. Henvend dig gerne til dem, hvis du kan se, at brandalarmen skal tilses. Efter den store brand i Vanløse, har vi sat ekstra fokus på brandsikkerhed. Dette betyder, at det er endnu en årsag til at opgangene holdes ryddelige og fremkommelige, og uden at der står private ting i opgangene.

Af opgaver vi har behandlet at der på Lersø Parkallé har været et gasudslip, der blev stoppet. På Vibekegade har der været sat stillads op for at reparere vandskade med vand trængt ind ovenfra. Ved flere opgange er der indtrængning af vand i kældrene, – dette er et generelt problem mange steder i København og i hele landet i øvrigt. Vi har rakt ud til flere kontakter, bl.a. Københavns Kommune og Hofor, for at finde ud af, hvordan vandproblematikken løses. 

Den 26/2-2024 kl. 15-18 har ”Områdefornyelsen” og deltagere/tovholdere fra Vibekevang en gennemgang af affaldsproblematikken i området med en vandring rundt i kvarteret. Alle opfordres til at deltage for at få den bedst mulige løsning på affaldsproblemet, der har generet så mange i Vibekevang. Se gerne opslag i Facebook gruppen for Vibekevang.

Vores hjemmeside er bliver opdateret med løbende tilføjelser, som efterhånden giver et godt indtryk af hvem vi er, og hvilke forudsætninger vi lever under som andelshavere. Hold dig orienteret på ab-vibekevang.dk

En del af bestyrelsens tid bliver også brugt på vedligeholdelsesplanen. Vi skal fremtidssikre vores huse og vi kommer alle til at skulle forholde os til, hvordan vi opnår dette så optimalt som muligt. På hjemmesiden kan du finde vedligeholdelsesplanen under ”Dokumenter”.

Til vores generalforsamling, som bliver i slutningen af april, håber vi på, at så mange som muligt vil engagere sig i det arbejde, der ligger i at sikre at vores andelsforening vedbliver med at være et godt og givende sted at høre til.

Udlejning af værelse

I kontorlejligheden, Vibekegade 28, 2.tv., udlejes nu det store værelse på ca. 36 kvadratmeter, med køkken og toilet/bad. Lejligheden udlejes for en et års periode, med start 01-01-2024.

Huslejen vil være 3.000,00 kr. om måneden, derudover kommer der aconto varme 353,00 kr., antennebidrag 192,64 kr. El afregnes efter forbrug. 

I alt 3.545,64 kr. pr. måned. plus. el-forbrug.

Se opslag i opgangene.

Bestyrelsen.

TDC NET – Fiber tilslutning

Det har i mange år været talt om en fiberløsning for Vibekevang. Hver gang er forslag strandet grundet dyre omkostninger og er derfor ikke blevet til noget.

Bestyrelsen har nu fået henvendelse fra TDC Net om indføring af fiber i opgangene i Vibekevang. Dette tilbyder TDC Net at gøre gratis for foreningen. En egentlig omkostning sker først, når den enkelte beboer ønsker at tegne et abonnement hos en frit valgt leverandør af internet.

Rent praktisk vil der ske det, at TDC Net i løbet af vinteren vil trække et fiberkabel fra gaden og ind i opgangene. Der vil (i kælderen) blive placeret et kabelskab, hvorfra der trækkes ledninger op til de enkelte lejligheder. Helt i stil med det vi allerede har med Yousee (tv/internet).

Dette tilbud har bestyrelsen takket ja til.

Du vil løbende få mere information her på siden.

Hilsen Bestyrelsen

Brandsikkerhed

Det er bestyrelsens ansvar, at brandsikkerheden er i orden. Hvis bestyrelsen ikke kan dokumen­tere, at brandsikkerheden er i orden, kan det få stor betydning for en forsikringserstatning i til­fælde af brand. Derfor vil der nu jævnligt blive fulgt op på (og dokumenteret), at brandsikker­hed­en er i orden i AB Vibekevang.

HUSK. Det er ikke kun bestyrelsen, men også dig, der skal sikre, at brandsikkerheden er i orden.

Læs evt. opslag i opgangen eller her.

ADVARSEL: Vores hjemmeside kan bruge cookies. Vi prøver efter bedste evne at efterleve de danske GDPR-regler og har optimeret siderne, så al unødvendig registrering skulle være fjernet.